ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Δώμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (11ος όροφος)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και ιατρικών εκδόσεων από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής. Παρακαλούμε έχετε μαζί σας το e-badge που θα λάβετε με mail κατά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας με φυσική παρουσία, προκειμένου να κάνετε check-in στον χώρο της εκδήλωσης. Οι Εγγραφές θα ισχύουν μετά την αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2023. Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η Τελετή Έναρξης του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στον χώρο του σεμιναρίου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ BARCODE
Για την παρακολούθηση των εργασιών του σεμιναρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους το e-badge και πρέπει να τo έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο συνεδριακό χώρο. Στο e-badge υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) τον οποίο πρέπει ο σύνεδρος να σαρώνει (scan) σε ειδικό μηχάνημα σάρωσης (scanner), που υπάρχει στις εισόδους της συνεδριακής αίθουσας, κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου. Εφόσον ο σύνεδρος καλύψει πάνω από το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος δικαιούται να παραλάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDE CENTER/PREVIEW ROOM)
Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint, & Data Video Projector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους (USB) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους στο κέντρο παραλαβής διαφανειών.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του 60% των ωρών του προγράμματος και την ηλεκτρονική συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης..

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη λήξη του σεμιναρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του σεμιναρίου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CMECPD Credits).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση τόσο της συνεδριακής αίθουσας όσο και του φουαγιέ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Focus on Health Ε.Π.Ε. Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521 Τηλ.: 2107223046, Fax: 2107223220, email: events@focusonhealth.gr