ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Πρόεδρος: Αικ. Ταράση- Ζαφειροπούλου
 • Αντιπρόεδρος: Μ. Σπελέτας
 • Γενικός Γραμματέας: Αικ. Ψαρρά
 • Ειδικός Γραμματέας: Α. Βιττωράκη
 • Ταμίας: Χρ. Τσίγαλου
 • Μέλη: Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Χρ. Καλιούλη-Αντωνοπούλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Α. ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ
 • Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
 • Ι. ΚΑΚΚΑΣ
 • Χ. ΚΑΛΙΟΥΛΗ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 • Ν. ΚΑΦΑΣΗ
 • Θ. ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
 • Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 • Π. ΛΥΜΠΕΡΗ
 • Δ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
 • Δ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
 • Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΛΑΤΑΚΗ
 • Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
 • Α. ΣΙΟΡΕΝΤΑ
 • Μ. ΣΠΕΛΕΤΑΣ
 • Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΛΑΧΟΥ
 • ΑΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΙΟΚΑ
 • ΑΙΚ. ΤΑΡΑΣΗ
 • ΧΡ. ΤΣΙΓΑΛΟΥ
 • Α. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
 • Ε. ΦΑΡΜΑΚΗ
 • Α. ΦΛΕΒΑ
 • Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ
 • ΑΙΚ. ΨΑΡΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Μ. ΒΑΡΛΑ – ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
 • Α. ΓΕΡΜΕΝΗΣ
 • Μ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 • Α. ΙΝΙΩΤΑΚΗ
 • Ε. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
 • Μ. ΚΑΝΑΡΙΟΥ
 • Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
 • Π. ΜΠΟΥΡΑ
 • ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
 • Χ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
 • Α. ΠΑΥΛΙΤΟΥ – ΤΣΙΟΝΤΣΗ
 • Ε. ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ