ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Aλεξανδρουπόλεως 41-45, ΤΚ 11527, Αθήνα
E-mail: info@helsim.gr

FOCUS ON HEALTH
Iωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα
Τ: 210 7223046
F: 210 7223220
e-mail: events@focusonhealth.gr.